در دين اسلام، زن شخصيتي شايسته دارد و با عمل كردن به وظيفه‌ي الهي خود مي‌تواند، سازنده‌ي جامعه و خانواده باشد. او توانايي دارد كه جامعه را به سوي سعادت يا انحراف بكشاند.

برترین حجابزن مربّي انسان است و مي‌تواند با تربيت فرزند صالح، امتّي را از گمراهي نجات دهد. جايگاه زن موجب مي‌شود كه اين گوهر آفرينش، ارزش‌هاي انساني خود را با رعايت حجاب حفظ كند.

حجاب و عفاف دو ارزش در جامعه به‌ويژه در جامعه اسلامي هستند. حجاب امري ظاهري و در ارتباط با جسم است كه برخاسته از اعتقادات و باورهاي دروني انسان است.

عفاف حالت دروني انسان است. كه از غلبه‌ي شيطان جلوگيري مي‌كند. بنابر اين حجاب و عفّت بر يكديگر تأثير متقابل دارند و هر چه حجاب و پوشش ظاهر بهتر و بيشتر باشد، درون و روح انسان پاكتر و سالم‌تر است و امنيّت و آرامش خاطر در بين خانواده و جامعه بيشتر مي‌شود. عفّت و پاكدامني، موجب تقواي الهي و ارزش معنوي و نزديكي به خداوند است كه در هر جامعه‌اي اين دو صفت نشانه‌ي شخصيّت و عامل سعادت و جايگاه اجتماعي هستند و حفظ حريم ميان زن و مرد و رعايت عفّت عمومي كه در قالب پوشش كامل عملي مي‌شود و جامعه را در برابر آسيب‌هاي اجتماعي به‌وجود آمده از بي‌بندوباري حفظ مي‌كند. چگونگي پوشش در هر جامعه نشانه‌ي فرهنگ و تمدّن مردم آن جامعه است. پوشش، سدّي بزرگ در برابر تهاجم فرهنگي است و نشانه‌ي پرهيزگاري است. وقتي زن تقواي جنسي را رعايت كند و خود را بپوشاند و بر هواهاي نفساني و حرام غلبه كند، وعده‌هاي الهي كه براي پرهيزگاران داده شده است درباره‌ي او هم عملي مي‌شود.

حضرت فاطمه(س) از زنان امّت خود مي‌خواهد، چون فرشته پاك و آزاده باشند. نه مانند بردگان در اسارت نفس و شيطان و آن بانوي بزرگ و الگوي زنان جهان مي‌خواهد كه زنان قدر گوهر وجودي خود را بشناسند و با تمامي وجود از آن نگه‌داري كنند.

امام صادق(ع) فرموده‌اند: «ارزش عفّت زنان از طلا و نقره بالاتر است.»

حضرت زهرا(س) از زنان امّت خود مي‌خواهد كه چون مرواريد در حجاب صدف باشند و بر اجتماع و تاريخ نورافشاني كنند نه اينكه مانند زنان غرب، ارزش و جمال آنان مورد سودجويي قرار گيرد. اگر زن از زيبايي خود پاسداري نكند و خود را در ديد هر نامحرمي قرار دهد، نه خود روي سعادت را مي‌بيند و نه مرد طعم آرامش را مي‌چشد و نه اجتماع، امنيّت را احساس مي‌كند.

اسلام زن را همچون گُلي مي‌داندكه بايد از آفت‌ها حفظ شود تا موجب نشاط و آرامش خانواده و حيات جامعه باشد.

كس غنچه نهان شده در برگ او نچيند

از بي‌حجابي است اگر عُمر گل كم است!